De stroom volgen

Ontwikkelen op vakantie

Zelfs als ik op vakantie ben kan ik het niet laten. Of misschien wel juist omdat ik op vakantie ben. Het begin van de vakantie is voor mij een periode van loslaten, en dat vind ik moeilijk. Ik ben dan ook geheid de eerste paar dagen niet…
Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten

Hoe praat je zo dicht mogelijk langs elkaar heen?

Ik weet niet eens meer van wie ik die opmerking hoorde: “Het is de kunst om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten”. In de loop van de afgelopen jaren leer ik steeds weer hoe waar dat is. “We moeten beter leren samenwerken.” “De…
Leidinggeven aan verandering in het onderwijs

Leidinggeven aan verandering in het onderwijs

Samenvatting Onze samenleving verandert zo snel dat we er niet tegenop kunnen leren, laat Eddie Obeng zien in zijn TED-talk ‘Smart failure for a fast-changing world’. We weten niet hoe de samenleving van morgen eruit ziet. Wel weten…

Besluitvorming bij consent

Dit artikel over consent besluitvorming is op 5 juli 2013 gepubliceerd op projectenmanagen.nl De manier waarop we werken verandert. Of het de invoering van Het Nieuwe Werken betreft, de introductie van het Rijnlandse denken, Nieuw Organiseren…
model voor continue vernieuwing
werken vanuit een collectieve intentie

Eigentijds organiseren - voorbij de hype van zelforganisatie

Samenvatting Na de juichstemming omtrent zelforganisatie volgde al gauw de eerste kritiek. Het werkt lang niet altijd en overal. Schrijf deze organisatievorm echter niet meteen af: al is niet iedere situatie er geschikt voor, zelforganisatie…
Conflicthantering

Conflicthantering

In dit kennisitem behandel ik conflicthantering. Eerst beschrijf ik wat een conflict precies is en wat de voorwaarden voor een conflict zijn. Daarna beschrijf ik hoe een conflict intensiveert en vervolgens vind je verschillende stijlen en modellen…

Onderhandelen

In dit kennisitem beschrijf ik wat onderhandelen inhoudt en wat je nodig hebt om vaardiger te onderhandelen. Daarbij behandel ik de theorie van Mastenbroek en Harvard. Verder geef ik mijn idee over de fasering van onderhandelingen en tot slot…
De sleutel naar zelforganisatie

Gedrag als sleutel voor vernieuwing

Toenemende complexiteit, de druk om kosten te besparen en de noodzaak om snel en flexibel te kunnen reageren op marktomstandigheden maken het voor veel organisaties noodzakelijk om te vernieuwen. Daarbij staat een toename van autonomie van professionals…
Gedragsverandering

Gedragsverandering

Volgens Thijs Homan is iedere organisatieverandering in eerste instantie een gedragsverandering. Dit kennisitem gaat over gedrag en wat er komt kijken bij gedragsverandering. Bronnen: Gedragsmanagement, Prof.dr. Theo B. C. Poiesz, 1999; …