Het Vorkmodel

Wat is het Vorkmodel?

Het Vorkmodel is een coachmodel waarmee de voortgang in ontwikkeling gestructureerd kan worden. De vier sporen zijn onderling met elkaar verbonden: de ontwikkeling op het ene spoor beïnvloedt de ontwikkeling op een of meer andere sporen. Met het grotere geheelspoor wordt de persoonlijke ontwikkeling altijd gesitueerd in de context.

De vier sporen met voorbeeldvragen

Spoor 1. Zelfsturing: hoe ben je bezig?

 • Hoe ben je bezig met met je project, identiteit of groter geheel?
 • Wat werkt voor jou in hoe je het aanpakt (of aangepakt hebt) en wat niet?
 • Wat kun je verbeteren in hoe je bezig bent?

Spoor 2. Projecten: wat wil je bereiken?

 • Wat is de huidige situatie?
 • Waar wil je naartoe?
 • Welke hindernissen en belemmeringen kom je tegen?

Spoor 3. Identiteit: wie wil je zijn?

 • In welke levensfase verkeer je?
 • Wat is het ontwikkelingsthema in deze fase van je leven?
 • Wie wil je zijn?

Spoor 4. Groter geheel: waartoe wil je bijdragen, in welke context bevindt je je?

 • Met welk groter geheel voel je je verbonden?
 • Welk appèl doet dat grotere geheel op jou?
 • Welke bijdrage wil je leveren aan de ontwikkeling van dat grotere geheel?
het vorkmodel

Wat levert werken met het Vorkmodel op?

De coachee krijgt inzicht en structuur in wat vaak aanvoelt als een warboel van ideeën, gevoelens en gedachten. Door het uiteenrafelen in de verschillende sporen wordt helder waar verdere ontwikkeling gewenst is en wat er voor nodig is om die ontwikkeling door te maken. Door de verbinding met het grotere geheel levert een coaching met het Vorkmodel vaak op dat de persoonlijke ontwikkeling een bijdrage lever aan de ontwikkeling van het grotere geheel waar iemand deel van uitmaakt, zoals een team, organisatie of gemeenschap.

De Teamvork

De teamvork kent dezelfde vier sporen als het individuele vorkmodel, aangevuld met het vijfde spoor van de Teamidentiteit. Dit model kan ingezet worden tijdens een Ontwikkelcirkel, waarin je deze sporen ook terugziet. Het team kan op deze vijf sporen de voortgang van haar ontwikkeling volgen en erop reflecteren.

De vijf sporen van de Teamvork

Spoor 1. Teamzelfsturing: het team bepaalt zelf de spelregels en ontwikkelt de competentie om zichzelf aan te sturen.

Spoor 2. Teamproject: het team werkt samen aan concrete projecten, om resultaten te bereiken die bijdragen aan het grotere geheel waar het team deel van uitmaakt.

Spoor 3. Individuele identiteit: de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid wordt ingebracht. Overeenkomsten en verschillen worden verzameld, zodat ieders talent optimaal benut kan worden.

Spoor 4. Teamidentiteit: het team als geheel heeft een unieke identiteit, ontwikkelpad en levenscyclus.

Spoor 5. Grotere geheel: het team is onderdeel van de ontwikkeling van verschillende grotere gehelen. Haar missie is om daaraan een bijdrage te leveren die het verschil maakt.