Continu veranderen

Organisatieontwikkeling in deze tijd is geen rechte weg van A naar B. Eigenlijk is er helemaal geen ‘B’ meer: je gaat een avontuur aan dat geen einde kent. Je ontwikkelt naar een situatie waarin je jezelf steeds opnieuw uitvindt, een proces van continue vernieuwing. Door te kijken naar de ontwikkelingen van het grotere geheel (de tijdgeest) en naar de identiteit van je organisatie, kun je wel de richting bepalen. En om toch houvast te hebben en de voortgang te kunnen structureren heeft Bas Poppe een model ontwikkeld met zes dimensies die altijd een rol spelen bij zo’n veranderproces.

model voor continue vernieuwing

Tijdgeest

Er is een groeiend besef dat we op een fundamenteel andere manier met onszelf en onze omgeving om moeten gaan, willen we duurzaam en prettig samen kunnen leven. We worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf én voor het grote geheel van onze samenleving. Daarbij past een manier van organiseren die de regie over het werk bij de professional op de werkvloer legt.

Vanuit identiteit naar missie en visie

De identiteit, de ziel van je organisatie is het startpunt van vernieuwing. Wie ben je in essentie als organisatie? En als je dan kijkt naar deze tijdgeest, welke toekomst wil je dan creëren? Op welke manier ga je, vanuit je identiteit, een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving? De antwoorden op deze vragen zijn je visie en je missie, die geven richting aan het veranderproces.

Mindset

Een fundamentele verandering kan alleen succesvol verlopen als je er met de juiste mindset aan begint. Het is een avontuur waarvan je het einde niet precies kunt voorspellen. Dat vraagt om commitment en doorzettingsvermogen, juist als het spannend wordt of even tegenzit.

Gedrag als ingang

Wij kiezen voor het ontwikkelen van professioneel gedrag als ingang voor de transitie. Uiteindelijk wil je in de toekomstige situatie vooral nieuw gedrag zien. Daarvoor is een passende cultuur nodig en een structuur die dienend is aan de inhoud van het werk.

Van management naar leiderschap

Voor het nieuwe gedrag van professionals is ruimte nodig van hun leidinggevenden. In de cultuur is een omslag nodig van controle naar vertrouwen. Dat vraag om een beweging van management (aansturen, controleren, afrekenen) naar leiderschap (ondersteunen, ontwikkelen, stimuleren).

Ontwikkelproces

Het veranderproces is een continue beweging tussen gedrag, cultuur, structuur en leiderschap. Wat op welk moment de beste interventie is, weet je alleen als je op dat punt bent aangekomen. Het is onze specialiteit om in die onzekerheid het overzicht te bewaren en steeds de best passende volgende stap te zetten.