Teamcoaching

Herkenning

Kan je team wel wat meer zelfsturend vermogen gebruiken? Heb je het idee dat er veel meer uit te halen valt dan er nu uitkomt? Zijn er fricties of sluimeren er conflicten waar je de vinger niet achter krijgt? Of zit er juist te weinig dynamiek? Vertrekken er mensen zonder dat je precies weet waarom?

Als leidinggevende van een team krijg je lang niet altijd het achterste van de tong te zien van je teamleden. Vaak is men onbewust terughoudend naar iemand die de leiding heeft. Wil je dit soort patronen doorbreken? Schakel dan een teamcoach in van Humalaya.

Ontwikkelingsgericht

Onze teamcoaching is altijd ontwikkelingsgericht. Anders dan bij oplossings- of resultaatgerichte benaderingen, is de belangrijkste doelstelling het op gang brengen van een ontwikkelproces dat niet meer stopt. Daarbij speelt de plek die je als team inneemt in het grotere geheel een belangrijke rol. We maken daarbij gebruik van De Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme.