Teamcoaching

Herkenning

Kan je team wel wat meer zelfsturend vermogen gebruiken? Heb je het idee dat er veel meer uit te halen valt dan er nu uitkomt? Zijn er fricties of sluimeren er conflicten waar je de vinger niet achter krijgt? Of zit er juist te weinig dynamiek? Vertrekken er mensen zonder dat je precies weet waarom?

Als teamleider, maar ook als lid van een team, krijg je niet altijd de vinger achter wat er speelt in de onderstroom. En soms weet je precies wat er aan de hand is, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken of oplossen. Dan is het verstandig om iemand van buiten in te schakelen die de bestaande patronen weet te doorbreken.

Ontwikkelingsgericht

We werken bij Humalaya altijd ontwikkelingsgericht. Anders dan bij oplossings- of resultaatgerichte benaderingen, is de belangrijkste doelstelling het op gang brengen van een ontwikkelproces dat niet meer stopt. Daarbij speelt de plek die je als team inneemt in het grotere geheel een belangrijke rol. We maken daarbij gebruik van De Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme.