REALISATIEMODEL

Jarenlang heb ik me verbaasd over mensen die zich neerlegden bij een werksituatie waar ze eigenlijk niet tevreden over waren. Wat ik zag waren ontevreden mensen die wel willen presteren, maar dat niet naar hun vermogen doen. In een sfeer van gelatenheid ontbrak het in organisaties aan energie en motivatie om optimale prestaties te bewerkstelligen, terwijl de potentie en de wil er in de kern wel degelijk waren.

Mijn eigen verlangen naar zo goed mogelijk presteren en de frustratie die ik in verschillende organisaties heb ervaren, hebben me gemotiveerd om zelf op onderzoek uit te gaan. Dit heeft geleid tot het realisatiemodel dat ik gebruik om mensen en organisaties te helpen om hun dromen en doelen te verwezenlijken.

Inspiratie

Belangrijke inspiratiebronnen voor het model zijn Marinus Knoope met zijn creatiespiraal, Mathieu Weggeman met zijn visie op professionals, Christiaan de Vries met zijn vier vragen om van idee naar actie te komen en Teun van Aken die in zijn onderzoek naar projectsucces aantoonde dat een doelgerichte werkstijl het meeste effect heeft.

Praktische toepassing

Het realisatiemodel is gericht op het optimaal (laten) presteren van mensen in hun werkomgeving, al is het ook breder toepasbaar. Het model is van toepassing op persoonlijk, team- en organisatieniveau. De verticale balken geven de invloed van de verschillende fasen op elkaar aan. Iedere stap is een afstemmingsproces. De bovenstaande fasen worden steeds aangescherpt naar aanleiding van de huidige fase. In dit schema zijn de stappen van het realisatiemodel uitgewerkt:

Fase

Belangrijkste vraag

Beschrijving

In samenwerking

Waarden

Wat zijn jouw kernwaarden?

Waarden zijn je meest basale beweegredenen. Essentieel voor je motivatie, waarom je iets doet of niet. Je kernwaarden kan je vertalen in een ambitie, een persoonlijke missie.

Gedeelde waarden kan je vertalen in een collectieve ambitie (mission statement). Hoe collectiever de ambitie, hoe groter de motivatie is en hoe hoger het energieniveau.

Doelen

Wat is hier nu echt belangrijk?

Doelen zijn richtinggevend. Je kunt verschillende doelen hebben op verschillende momenten in de tijd.

Een doelgerichte werkstijl heeft een positieve uitwerking op het succes van de samenwerking. Het delen van doelen helpt je om jouw bijdrage aan het grotere geheel te begrijpen.

Beeld

Hoe ziet dat er dan uit?

De doelen verbeelden betekent dat je je voorstelt hoe het is als je het gehaald hebt. Zo creëer je de juiste mindset en gaan de doelen leven; een eerste stap in hun verwezenlijking.

Het delen van het beeld maakt dat je elkaar beter begrijpt. Je communiceert met elkaar over hoe je je doelen wilt bereiken. Als je het beeld met elkaar gedeeld hebt, heb je het hele plaatje.

Bronnen

Wat heb je daarvoor nodig?

Dat wat je nodig hebt om de doelen te bereiken, zowel binnen als buiten jezelf, zijn bronnen. Ze laten zien welke afhankelijkheden er zijn van mensen of middelen, op verschillende momenten in het proces.

Afstemming over afhankelijkheden en (schaarse) bronnen is nodig om tot een goede prestatie te komen. Mogelijk stel je een plan op.

Prestatie

Wat ga je dan nu doen?

De prestatie is het uitvoeren van acties in de richting van je doelen. De kwaliteit van de acties bepaalt de prestatie en is van invloed op het resultaat. Je prestatievermogen hangt af van je kennis, vaardigheden, je ervaring en je houding.

Bij het samen presteren is een juiste rol- en taakverdeling cruciaal. Op een constructieve manier afstemmen en goed omgaan met (beginnende) conflicten zijn essentieel.

Resultaat

Wat heeft het opgeleverd?

Het resultaat is de uitkomst van de prestatie in combinatie met de omgevingsfactoren waar je geen invloed op had.

Samen ontvang je de uitkomst van de prestatie die je met elkaar hebt geleverd. Je kunt zowel het resultaat als de prestatie vieren en ontspannen.

Evaluatie

Wat ging er goed? Wat kan er beter?

Je kijkt terug op het proces, de prestatie en het resultaat. De stap om te leren hoe het de volgende keer nog beter kan.

Samen leer je van de ervaringen die je hebt opgedaan, met als doel om de volgende keer nog beter met elkaar te presteren.

Wil je meer weten over het realisatiemodel of wil je weten welke toepassingen er zijn voor jouw situatie? Schroom dan niet en bel me op 06-25030221 voor een afspraak.