In business, it doesn’t matter what you do, it matters why you do it ~ Simon Sinek

Missie- en visie ontwikkelen

De missie en de visie bepalen de koers van de organisatie, een onmisbaar richtpunt bij organisatieontwikkeling. Of het nu gaat om een groot veranderproces of om stapsgewijs doorontwikkelen. Daarnaast is een gedeelde ambitie een belangrijke motivator voor professionals. Als je de persoonlijke waarden van de mensen weet te verbinden met de belangrijkste waarden van je organisatie, hoef je ze alleen maar niet in de weg te lopen. Een professional is dan intrinsiek gemotiveerd om zijn of haar best mogelijke bijdrage te leveren.