Zelfsturing in teams

Toenemende complexiteit, de druk om kosten te besparen en de noodzaak om snel en flexibel te kunnen reageren op marktomstandigheden maken zelforganisatie en zelfsturing populair. Sommige teams zijn vanaf het begin zelfsturend, andere zijn klassiek georganiseerd en willen de omslag maken. Wat is er nodig voor een succesvolle transitie naar een zelfsturend team?

Doelstelling

De doelstelling van al onze Masterclasses is het vergroten van het handelingsrepertoire van professionals. In deze masterclass leren de deelnemers welke elementen doorslaggevend zijn bij het succesvol overgaan naar een zelfsturend team. Ze krijgen praktische handvatten aangereikt om deze elementen vorm te geven in hun eigen organisatie.