Vernieuwen met generaties

Voor organisaties is het van levensbelang om met de tijd mee te gaan: met eigentijdse middelen eigentijdse doelstellingen behalen door eigentijds te organiseren. Omdat iedere generatie zich anders verhoudt tot deze tijd, zijn generaties bij uitstek een geschikte invalshoek om eigentijds te organiseren.

Wanneer je organisaties ziet als een intergenerationeel samenwerkingsverband, dan zie je de spanning die in die samenwerking ontstaat door de confrontatie tussen denkbeelden, opvattingen en overtuigingen van verschillende generaties: generatiedynamiek.

Doelstelling

De doelstelling van al onze Masterclasses is het vergroten van het handelingsrepertoire van professionals. In deze masterclass leren de deelnemers generatiedynamiek te herkennen en te benutten. Na deze Masterclass zijn de deelnemers in staat interventies te ontwerpen waarin generatiedynamiek wordt ingezet voor organisatieontwikkeling.