Organisatieontwikkeling

Een toekomstbestendige organisatie is in staat zichzelf continu te vernieuwen. Daarmee ontstaat een organisatie die vloeibaar is. De structuur en cultuur van je organisatie staan steeds in dienst van degenen die het werk uitvoeren, kortom:

  • De behoefte van de klant staat centraal en is bepalend…
  • voor wat de professional moet doen om in die behoefte te voorzien, dus…
  • moet de manier van organiseren de professional optimaal ondersteunen, dus…
  • zijn de structuur en cultuur dienstbaar aan die manier van organiseren.

Gedrag als basis

De manier waarop professionals hun werk uitvoeren en organiseren, is gedrag. Organisatieontwikkeling betekent dat het gedrag van de mensen die het werk uitvoeren verandert en ontwikkelt. En gedragsverandering is complex. Daarom heb ik een model ontwikkeld dat deze complexiteit in kaart brengt en als leidraad kan dienen.