Op nieuw terrein

Er zijn fundamentele verschuivingen gaande in de samenleving. We bevinden ons in een tijd waarin onzekerheid en onvoorspelbaarheid toenemen, mede omdat we wereldwijd voor grote sociale, economische en ecologische uitdagingen staan.

We zijn met elkaar op nieuw terrein terecht gekomen en de wegen zullen we voortdurend met elkaar moeten blijven uitvinden. Spannend en uitdagend tegelijk. Om met grote veranderingen om te kunnen gaan en mee te kunnen bewegen met wat zich aandient, lijkt het ons niet alleen een noodzaak om weerbaar en wendbaar te zijn, we zien het ook als kans om onszelf en onze organisaties hierin voortdurend te blijven ontwikkelen. Juist nu zien we op grote en kleine schaal ook talloze nieuwe mogelijkheden en positieve bewegingen ontstaan; het nieuwe terrein is ook een onontdekt speelveld.

Dit boekje is voor jou bedoeld als je leidinggevende, organisatieadviseur, coach of (HR-)professional bent en net als wij gelooft dat organisaties in de huidige tijd iets anders nodig hebben dan alleen het implementeren van nieuwe methoden en werkwijzen. En dat het uiteindelijk het gedrag en de ontwikkeling van de mensen zijn die het verschil gaan maken. Het is onze intentie om op een behapbare manier een aantal perspectieven, instrumenten en praktijken te schetsen die aan die ontwikkeling kunnen bijdragen.