Stappenplan bij organisatieontwikkeling

Wij stappen samen met jou het avontuur in. We blijven niet langs de zijlijn staan, maar maken actief deel uit van de vernieuwing. Ook wijzelf zijn steeds in ontwikkeling en we blijven leren terwijl we aan het werk zijn. Samen met de mensen in je organisatie doorlopen we de 5 fasen van ontwikkeling, waarbij we steeds werken aan het vergroten van het zelfsturend vermogen. Zo maken we onszelf overbodig, terwijl je organisatie steeds wendbaarder en meer zelfsturend wordt. Samen doorlopen we een of meerdere keren de volgende stappen:

De stappen in het avontuur

 1. Verkennen
  • In een eerste ontmoeting maken we kennis en voelen we of de ‘klik’ er is. Dat hoeft niet altijd een ‘warm-and-cosy-feeling’ te zijn, maar wel een professionele klik. Als de klik er is verkennen we samen welke richting je op zou willen, welke mogelijkheden er zijn, welke aanpakken zouden kunnen passen.
 2. Vertrekpunt bepalen
  • Als we samen besluiten een volgende stap te zetten, dan doen we een gedegen intake, zodat de verwachtingen over en weer glashelder zijn. Daarna kunnen we de huidige situatie in kaart brengen, zodat we het vertrekpunt helder hebben.
 3. Richting visualiseren
  • Als het vertrekpunt helder is, is het tijd voor reflectie: wat willen we nu echt? Durven we deze verandering aan? Wat vraagt dat van ieder van ons? Als we op basis van deze reflectie doorzetten, dan is het tijd om de richting te bepalen: hoe ziet de gewenste toekomst eruit?
 4. Het avontuur aangaan
  • Dit is de fase waarin de beslissing valt of je dit proces doorzet of niet. Zo ja, dan geven we allemaal ons volle commitment, er is geen weg meer terug. Als dat commitment er is gaan we met elkaar verder het avontuur aan. We gaan in processen en projecten aan de slag om de vernieuwing vorm te geven.
 5. Verankeren wat werkt
  • In deze fase worden resultaten opgeleverd die verankerd moeten worden in de werkwijzen van de organisatie. Niet door ze procedureel te borgen, maar juist door een proces in te richten waarin er steeds ontwikkeld kan blijven worden. Dat vraagt om reflectie, evaluatie en een ontwikkelingsgerichte manier van omgaan met elkaar.

In ieder van de stappen staan wij naast jou en de mensen in je organisatie. Samen kijken we wat nodig is, steeds vanuit de vragen: wat willen we behouden? Wat willen we toevoegen of ontwikkelen? Wat willen we loslaten?