Wij begeleiden

het organiseren van
en leidinggeven aan
onderwijsvernieuwing

Als school heb je een cruciale rol in de samenleving: leerlingen en studenten moeten worden voorbereid op een wereld die we nog niet kennen.

Maatwerk, eigen regie en technologische ontwikkelingen zijn de drijvers van onderwijsvernieuwing. Van onderwijsprofessionals wordt het handelingsrepertoire uitgebreid, van schoolleiders wordt ondernemerschap gevraagd en van onderwijsteams zelfsturend vermogen.

Humalaya Onderwijs begeleidt het organiseren van en het leidinggeven aan deze onderwijsvernieuwing.