Succesvolle zelforganisatie

Toenemende complexiteit, de druk om kosten te besparen en de noodzaak om snel en flexibel te kunnen reageren op marktomstandigheden maken zelforganisatie populair. Sommige ondernemingen zijn zelforganiserend gestart, andere zijn klassiek georganiseerd en willen de omslag maken. Wat is er nodig voor een succesvolle transitie naar zelforganisatie?

Doelstelling

De doelstelling van al onze Masterclasses is het vergroten van het handelingsrepertoire van professionals. In deze masterclass leren de deelnemers welke elementen doorslaggevend zijn bij het succesvol overgaan naar zelforganisatie. Ze krijgen praktische handvatten aangereikt om deze elementen vorm te geven in hun eigen organisatie.