Eigentijds Leiderschap

Een eigentijdse organisatie is in een staat van continue vernieuwing. Dat kan alleen als je meer verantwoordelijkheid en regie bij de medewerkers legt. Leidinggevenden geven daarbij de ruimte voor ander gedrag. Daarvoor moeten ze een deel van de controle loslaten en het vertrouwen geven dat past.

Voor de medewerkers geldt dat zij de verantwoordelijkheid nemen en regie gaan voeren over hun eigen werk en carrière. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap.

Doelstelling

De doelstelling van al onze Masterclasses is het vergroten van het handelingsrepertoire van leidinggevenden en professionals. In deze masterclass ervaren de deelnemers hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen en regie te voeren over hun eigen werk en carrière. Ze krijgen praktische handvatten om zelf regie te voeren en om eigentijds leiding te nemen en geven waar dat past.

  • Persoonlijk Leiderschap