Masterclass

Omgaan met toenemende complexiteit

Een leider geeft richting en bewaart de rust, ook als het spannend wordt. In een wereld die snel complexer wordt herkent de leider paradoxen en omarmt de verschillende polen van de paradox.