Persoonlijke coaching

Herkenning

Heb je wel eens het gevoel dat het je allemaal teveel wordt? Dat je er helemaal alleen voor staat? Of heb je het idee dat je ontwikkeling is stilgevallen? Dat er veel meer in zit dan je er op dit moment uit kunt halen?

Als professional, leider of leidinggevende kun je ook tegen persoonlijke barrières aanlopen. Omdat je niet altijd in staat bent om je eigen patronen te doorzien kan het helpen om een coach in te schakelen. Met coaching kun je op verschillende manieren werken aan het verwijderen van deze obstakels.

Ontwikkelingsgericht

De coaching die we aanbieden is ontwikkelingsgericht. Anders dan bij oplossings- of resultaatgerichte benaderingen, is de belangrijkste doelstelling het op gang brengen van een persoonlijk ontwikkelproces dat niet meer stopt. Daarbij speelt de plek die je inneemt in het grotere geheel een belangrijke rol. We werken op meerdere lagen met behulp van het Vorkmodel van Rudy Vandamme.

coaching stapstenen