You are citizen of two worlds: the world within you and the world outside you ~ Swami Rama

Persoonlijk leiderschap

Voor iedere leider, leidinggevende en professional in een organisatie van deze tijd, is persoonlijk leiderschap de basis voor goed functioneren. Juist als de wereld om je heen in beweging is, is het van belang dat je regie houdt over je eigen denken, voelen en handelen. In de verandering van controle naar vertrouwen neem je niet alleen verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor de grotere gehelen waartoe je behoort.

Werken in teams

Het is een misverstand dat voor werken in zelfsturende of zelforganiserende teams geen leiderschap nodig zou zijn. Juist wanneer je in een dergelijk team werkt, of een team dat op weg is naar meer zelfsturing of zelforganisatie, is persoonlijk leiderschap nodig. Het is de basis voor constructieve, effectieve en professionele samenwerking.

Persoonlijk Leiderschap