Great leaders don’t create followers, they create more leaders ~ Tom Peters

Leiderschapsontwikkeling

Een eigentijdse organisatie is in een staat van continue vernieuwing. Dat kan alleen als je meer verantwoordelijkheid en regie bij de medewerkers legt. Voor veel organisaties betekent deze omslag dat ze voor een fundamentele vernieuwing staan. Leiding geven aan deze transitie vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en attitude van de leidinggevenden van die organisatie.

  • resultaatgericht werken