De Ontwikkelcirkel©

Wat is De Ontwikkelcirkel?

De ontwikkelcirkel is een gestructureerd, liefst regelmatig terugkerend cirkelgesprek om groepen te helpen zich te ontwikkelen op verschillende lagen. Niet alleen de overeenkomsten, maar juist ook de diversiteit in ideeën, denkbeelden, overtuigingen en competenties worden verzameld. Deze worden benut voor het vormen van een teamidentiteit, het uitvoeren van projecten en het bevorderen van de zelfsturing.

De ontwikkelcirkel bestaat uit zeven stappen, die de voortgang in bewustwording, samenwerking en kenniscreatie waarborgen. Ze wordt begeleid door een professionele facilitator.

De zeven stappen van de Ontwikkelcirkel

Stap 1. Setting, check-in en focus

een setting zonder tafels, een ontspannen atmosfeer. Iedereen geeft aan dat hij of zij er helemaal bij is, of wat daar nog voor nodig is. Een onderwerp ligt figuurlijk in het midden.

Stap 2. Spelregels

de deelnemers bepalen samen hoe ze met elkaar omgaan en aan welke spelregels de facilitator ze kan houden.

Stap 3. Individuele inbreng

iedere deelnemer geeft aan hoe hij of zij zich verhoudt tot het onderwerp. De facilitator coacht iedere deelnemer, zodat deze zich gehoord voelt en alles wat speelt op tafel kan leggen. Anderen luisteren en observeren, ze reageren niet inhoudelijk.

Stap 4. Teamidentiteit

uit de overeenkomsten en verschillen tussen de persoonlijke bijdragen wordt gezamenlijk een zelfbeeld afgeleid, een teamidentiteit. De ontwikkeling van het team wordt in de tijd geplaatst, zodat de levenscyclus zichtbaar wordt.

Stap 5. Groter geheel

het team bepaalt welke bijdrage ze levert aan het grotere geheel waar ze deel van uitmaakt, welke missie ze te vervullen heeft.

Stap 6. Teamproject

er wordt afgesproken welk(e) project(en) het team gaat uitvoeren om haar missie te verwezenlijken en/of haar verdere ontwikkeling vorm te geven.

Stap 7. Zelfsturing en check-out

het team reflecteert op de voortgang en ontwikkeling van het eigen zelfsturend vermogen. Iedere deelnemer krijgt de ruimte de bijeenkomst passend af te sluiten.

Wat levert een Ontwikkelcirkel op?

Het resultaat van een ontwikkelcirkel is dat elk individu zich gehoord voelt, zich thuis voelt in de groep. Er wordt een gezamenlijke identiteit opgebouwd uit de diversiteit tussen en eigenheid van ieder van de teamleden. Het team gaat beter functioneren en communiceren, ze neemt verantwoordelijkheid voor haar bijdrage aan het grotere geheel. Daarmee wordt het team een hefboom voor verdere ontwikkeling in de organisatie.