In business, it doesn’t matter what you do, it matters why you do it ~ Simon Sinek

Missie- en visie ontwikkelen

Een  sleutel voor het succesvol veranderen van je organisatiecultuur is een collectief gedragen missie en een gedeeld beeld van de toekomst: een heldere visie. Belangrijk is dat iedereen voor ogen heeft wat de kernwaarden van de organisatie zijn, wat het bestaansrecht is en waar de organisatie naartoe beweegt. Als je de persoonlijke waarden van de mensen weet te verbinden met de belangrijkste waarden van je organisatie, hoef je ze alleen maar niet in de weg te lopen. Een professional is dan intrinsiek gemotiveerd om zijn of haar best mogelijke bijdrage te leveren.

Onze aanpak

Onze aanpak is erop gericht om de missie en visie uit de medewerkers te laten komen. We beginnen vaak met een groep mensen die een willekeurige dwarsdoorsnede is van de organisatie. Met behulp van Theory U en de Ontwikkelcirkel gaan we de diepte in om de essentie van de organisatie boven tafel te krijgen. Vervolgens verbreiden we de missie en visie door alle medewerkers de mogelijkheid te geven zich hiermee op een creatieve manier te verbinden.